Išrinkta nauja LAVA Valdybos narė

Dalinamės mūsų asociacijai ypatingai svarbiomis naujienomis – praėjusią savaitę vykusio Visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdybos narė – ja tapo Daiva Dėdinienė.

 

Daiva Dėdinienė yra UAB „Audifina” tvarumo projektų vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirties finansų ir listinguojamų bendrovių informacijos atskleidimo priežiūros srityje. Daiva savo praktikoje ne tik vykdė finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams veiklą, licencijavo naujai steigiamus kolektyvinio investavimo subjektus, peržiūrėdavo  prospektuose teikiamą informaciją, įdiegė Europos vieno elektroninio formato (ESEF) reikalavimus Lietuvoje, bet ir aktyviai dalyvavo ESMA (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) tarptautinėse darbo grupėse dėl finansinės ir tvarumo informacijos priežiūros, pristatydavo Lietuvos banko priimtus sprendimus. Daiva, kaip ekspertė, turėdama daug patirties ESEF inline XBRL ataskaitų teikimo ir tvarumo priežiūros srityje, 2023 m. kovo mėn. buvo išrinkta į EFRAG DRCF (Skaitmeninės atskaitomybės konsultacinis forumas) nares, kur aktyviai yra diskutuojama ir teikiami pasiūlymai dėl naujai kuriamos tvarumo (ESG) taksonomijos.

 

„TVARUS VERSLAS – tai valdymo paradigma, kai pereinama nuo mąstymo apie įmonę iki mąstymo apie įmonės vietą pasaulyje. Tikiu, kad mano žinios ir įgyta patirtis tvarumo srityje puikiai prisidės prie LAVA misijos skatinti tvaraus verslo vystymąsi, burti tvarumo specialistus, stiprinti tvarumo kompetencijas ir kurti partnerystes”, – sako naujoji LAVA Valdybos narė Daiva Dėdinienė.

 

Sveikiname Daivą ir džiaugiamės, kad galėsime dirbti kartu!