Prisijunkite prie atsakingo verslo bendruomenės

Lietuvos atsakingo verslo asociacija vienija 44 įmones bei organizacijas, kurioms rūpi aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė, gerosios įmonių valdysenos praktikos. Norite augti ir savo versle vadovautis atsakingos veiklos principais? Prisijunkite prie LAVA ir jums padėsime!

Kodėl verta tapti LAVA nariu?

ŽINIOS

Seminarai skirti profesionalams bei pradedantiems tvarumo kelionę

Seminarai bei renginiai nariams nemokami arba taikomos nuolaidos bei papildomos naudos

Nario erdvė LAVA tinkalpyje su tik nariams skirta informacija

DISKUSIJOS

Tvarių organizacijų gerosios praktikos

Susitikimas su Lietuvos ir užsienio ekspertais bei politikos formuotojais

Dalyvavimas metinėje Lietuvos ir Šiaurės šalių tvarumo konferencijoje bei kituose renginiuose

PATIRTYS

Ataskaitų rengimas

Tvarumo veiklos

Konsultacija naujai prisijungusiems nariams

Galimybė dalintis savo pasiekimais asociacijos kanaluose bei žiniasklaidojei

PARTNERYSTĖS

Atsakingo verslo bendruomenės puoselėjimas

Tarpusavio informacijos sklaida ir mokymasis

Tvarumo profesionalų tinklo plėtimas

Narystės tipai

Tikrasis narys

       Naudos

       Įsipareigojimai

Asocijuotas narys

       Naudos

       Įsipareigojimai

Individualus narys

       Naudos

       Įsipareigojimai

Narystės kainos

Tikrasis narys

Darbuotojų skaičius
Metinis
mokestis

1-49

360 

50-149

600 

150-249

1200 

250-1999

1800 

2000+

3600 

Asocijuotas narys

Darbuotojų skaičius
Metinis
mokestis

1-49

180 €

50-149

300 €

150-249

600 €

250-1999

900 

2000+

1800 

Individualus narys

Metinis
mokestis

180 €

Dažnai užduodami klausimai

Į asociaciją kandidatuojanti įmonė pateikia įmonės vadovo pasirašytą deklaraciją ir užpildytą klausimyną. Jei įmonė pagal pateiktus duomenis praeina tinkamumo vertinimą ir sumoka stojimo mokestį, tuomet įmonės atstovas yra kviečiamas dalyvauti pokalbyje su Valdybos nariais Valdybos posėdžio metu. Po šio susitikimo Valdybos nariai balsuoja ir priima sprendimą dėl nario priėmimo arba ne.

Šio puslapio apačioje užpildykite užklausos formą ir su jumis susisieksime.

Į asociaciją kandidatuojantis asmuo pateikia užpildytą anketą. Jei asmuo pagal pateiktus duomenis praeina tinkamumo vertinimą ir sumoka stojimo mokestį, tuomet jis yra kviečiamas dalyvauti pokalbyje su Valdybos nariais LAVA Valdybos posėdžio metu. Po šio susitikimo Valdybos nariai balsuoja ir priima sprendimą dėl nario priėmimo arba ne.

Šio puslapio apačioje užpildykite užklausos formą ir su jumis susisieksime.

Nariams keliami reikalavimai:

  • Nepriekaištinga organizacijos ir vadovo reputacija;
  • Nariai negali teikti prekių, paslaugų ar kitaip būti susiję su nedemokratiškais režimais ar su šiais režimais susijusiais fiziniais ar juridiniais asmenimis (jeigu įmonė priklauso įmonių grupei, ši sąlyga taikoma ir grupės lygiu);
  • Turi turėti parengtą tvarumo ataskaitą (tikrieji nariai) arba įsipareigoja ją parengti per metus nuo įstojimo į asociaciją (asocijuotieji nariai).

Nariams keliami reikalavimai:

  • Turi bent 2 metų profesinę darbo patirtį susijusią su tvarumo valdymu versle arba turi aukštąjį išsilavinimą tvaraus verslo, tvariųjų finansų ir kitose susijusiose srityse;
  • Įsipareigoja laikytis LAVA įstatuose apibrėžtų savo teisių ir pareigų asociacijoje;
  • Įsipareigoja aktyviai prisidėti prie LAVA projektų, renginių ir iniciatyvų viešinimo;
  • Yra pasirengę dalintis patirtimi su kitais LAVA nariais, siekiant skatinti bendradarbiavimą ir tvarumo profesionalų bendruomenės puoselėjimą.

Nebūtinai, tačiau didžioji dalis narių sėkmingai įstoja į asociaciją. LAVA valdyba įvertina narių pateiktus užpildytus dokumentus ir priima sprendimą dėl narystės per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Nariu tampama pateikus LAVA valdybai visus reikiamus stojimui dokumentus, praėjus vertinimą ir sudalyvavus pokalbyje su LAVA valdyba bei gavus LAVA valdybos pritarimą, o taip pat sumokėjus stojamąjį ir metinį narystės mokesčius.

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos nariai įsipareigoja laikytis LAVA įstatų, o tikrieji ir asocijuoti nariai turi per numatytą terminą pateikti savo įmonės/ organizacijos tvarumo ataskaitas. Laiku neparengę tvarumo atskaitų bei nepraeinantys kasmetinio atitikties vertinimo nariai gali būti pašalinti iš asociacijos. Pašalintų iš asociacijos narių sąrašas

Tapkite LAVA nariu

Norite prisijungti prie LAVA? Palikite savo kontaktus ir su jumis susisieksime!

Įstatai

2023 m. kovo 30 d. LAVA atnaujino savo įstatus, kviečiame susipažinti.