Tvarus verslas

 Šiame puslapyje rasite svarbiausių sąvokų žodyną, metodinius leidinius ir kitą susijusią informaciją.

Kas yra tvarus verslas?

Tai verslas, kurio ilgalaikė vertė kuriama 
atsižvelgianti į poveikį gamtinei ir socialinei aplinkai, taikant atsakingos valdysenos principus, sistemiškai žvelgianti į savo veiklas ir aplinką kurioje veikiama. 

EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms
EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms  (angl. The OECD Guidelines for…
Tvaraus verslo diegimo gidas smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Atsakingo verslo diegimo gidas smulkioms ir vidutinėms įmonėms gidas…
Įmonių socialinė atsakomybė Lietuvoje ir gerosios praktikos
Globalūs šiuolaikinės rinkos pokyčiai tampa vis svarbesniu veiksniu, lemiančiu…
Previous
Next

Aplinkosaugos sritis

Aplinkosaugos sritis apima gamtos išteklių tausojimą, aplinkos užterštumo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimą, atliekų vengimą, ekosistemų ir biologinės įvairovės saugojimą ir kt. 

 

LAVA aplinkosaugos žemėlapis
Aplinkosaugos žemėlapis yra parengtas LAVA klimato kaitos (DVT-13) darbo…
Lietuvos aplinkos būklės apžvalgos
Apibendrinta Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių ataskaita (2022)…
Resursai apie klimato kaitą (CO2 pėdsaką, kompensavimo mechanizmus)
Informacija apie klimato kaitą Klimato kaita – tai procesas…
Žalieji viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų medžiaga „Žalieji pirkimai“. Modulis apibūdina…
Previous
Next

Socialinė sritis

Socialinė sritis apima darbuotojų lygias galimybes, jų įtrauktį, teises, sveikatos apsaugą ir kt.

Psichologinio smurto prevencija | Metodinis leidinys
Valstybinė darbo inspekcijos leidinys skirtas padėti įmonėms paruošti psichologinio…
Priekabiavimo ir smurto prevencijos politika | Metodinis leidinys
Valstybinės darbo inspekcijos metodinis leidinys skirtas padėti paruošti priekabiavimo…
Darbuotojų sauga ir sveikata
Darbuotojų sauga privalo pasirūpinti kiekviena įmonė pagal specifinį jos…
Žmogaus teisės
Verslo socialinės atsakomybės ryšys su žmogaus teisėmis ne visada…
Kas yra lygios galimybės organizacijoje? Resursai.
Lygios galimybės – tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens…
Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos
Šiomis metodinėmis rekomendacijomis siekiama suteikti darbdaviams reikiamų kompetencijų rengiant…
Previous
Next

Valdysenos sritis

Valdysenos sritis apima verslo valdymo struktūrą, skaidrią darbuotojų atrankos sistemą, antikorupcijos, etikos sritis, bei tinkamą visų šių sričių dokumentavimą ir kt.

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovas
Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra viena iš svarbiausių…
Europos tvarumo atskaitomybės standartai
2022 lapkričio 28d. paskutinėje stotelėje – ES Taryboje buvo…
Tvaraus tiekėjo klausimynas
Atvirai prieinamas metodinis leidinys skirtas atsakingų įmonių tiekėjams. Siekdamos…
Previous
Next

Tvarumo tyrimai

Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės vertinimas
Ataskaitoje pateikiami rodikliai ir jų kriterijai pagal kuriuos 2019–2021…
Visuomenės nuomonė dėl įmonių socialinės atsakomybės
Tyrimas atskleidė, jog per pastaruosius dvejus metus sąvokos „įmonių…
TOP100 verslo įmonių tvarumo tyrimas
Net 9 iš 10 didžiausių Lietuvos įmonių teigia investuojančios…
Lietuvoje veikiančių bankų tvarumo rezultatai
Nors susirūpinimas verslo ir finansinių institucijų neigiama įtaka aplinkai…
Previous
Next