LAVA aplinkosaugos žemėlapis

Aplinkosaugos žemėlapis yra parengtas LAVA klimato kaitos (DVT-13) darbo grupės ir yra skirtas pristatyti, kokių aplinkosaugos priemonių organizacijos galėtų imtis, kad užtikrintų mažesnį poveikį aplinkai.

LAVA Aplinkosaugos žemėlapį rasite ČIA.

Lietuvos atsakingo verslo asociacija tarp savo narių taip pat vykdė apklausą pagal LAVA klimato kaitos (DVT-13) darbo grupės parengtą aplinkosaugos žemėlapį, siekiant atsakyti, kokių aplinkosaugos priemonių LAVA nariai imasi, kad užtikrintų mažesnį poveikį aplinkai. LAVA surinko apklausos rezultatus ir čia pateikė daugiausiai dėmesio sulaukusias aplinkosaugos sritis ir priemones, kurias išskyrė LAVA nariai.

LAVA Aplinkosaugos žemėlapio klausimyno atsakymus rasite ČIA.