Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos

Šiomis metodinėmis rekomendacijomis siekiama suteikti darbdaviams reikiamų kompetencijų rengiant darbo apmokėjimo sistemas ir padėti užtikrinti teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimą. Tinkamas finansinis atlikto darbo įvertinimas yra vienas iš pagrindinių oraus darbo elementų.

Tarptautinė darbo organizacija apibrėžia orų darbą kaip galimybes dirbti produktyviai ir užsitikrinant tinkamas pajamas, saugumą darbo vietoje ir socialinę šeimos apsaugą, geresnes asmeninio tobulėjimo ir socialinės integracijos perspektyvas, darbuotojų laisvę išreikšti savo nuomonę, organizuotis ir dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui, taip pat lygios galimybės bei vienodas požiūris į moteris ir vyrus.

Rekomendacijomis siekiama prisidėti prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo, nustatant skaidrią, teisingą ir motyvuojančią darbo apmokėjimo sistemą, parengtą vadovaujantis socialinės partnerystės principais, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.

Darbo santykiai – tai viena iš socialinės atsakomybės sričių, o vienas iš svarbiausių darbo santykių aspektų – tai teisingas darbo apmokėjimas. Kaip rodo tyrimai, Lietuvoje darbo užmokesčio (DU) netolygumas vis dar yra gana didelis, kai kuriose srityse, pavyzdžiui, finansinės ir draudimo veiklos įmonėse siekė 37 procentus1 . Nors toks skirtumas ne visada gali būti tiesiogiai siejamas su diskriminacija, tačiau jis neabejotinai rodo, kad yra problemų, kurias reikia spręsti.

Darbuotojų apklausos rodo, kad viena iš dažniausių išėjimo iš darbo priežasčių būna ne per mažas darbo užmokestis, o neteisingas darbo užmokestis. Kita, labai susijusi, išėjimo iš darbo priežastis – tai neteisingas, netinkamas vadovų elgesys su darbuotojais. Nesunku suprasti, kad neteisingas darbo užmokestis – tai irgi neteisingo vadovų elgesio apraiška.

Teisingumo pojūtis labai svarbus visiems žmonėms. Jei darbuotojas jaučia, kad darbo užmokestis nustatomas teisingai, jis kurs didesnę naudą įmonei ar įstaigai, kurioje dirba.

Atsisiųsti