Europos tvarumo atskaitomybės standartai

2022 lapkričio 28d. paskutinėje stotelėje – ES Taryboje buvo patvirtinta įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva.

Direktyva nustato, kad didelės ir viešojo intereso įmonės, kurių ne mažiau kaip 2 rodikliai viršija šiuos rodiklius: 250 darbuotojų, turto vertė balanse – 20 mln. eurų, metinė apyvarta – 40 mln. eurų, turės rengti ir skelbti tvarumo ataskaitas. Lietuvoje tokių įmonių būtų apie 320. Be to, tvarumo ataskaitas turės rengti ir listinguojamos įmonės, išskyrus labai mažas įmones.

Direktyva nustato palaipsnį tvarumo ataskaitų rengimą – už 2024 ir vėlesnius metus jas rengs tokios įmonės, kurios ir dabar privalo rengti socialinės atsakomybės ataskaitas, už 2025 ir vėlesnius metus – kitos didelės įmonės, už 2026 ir vėlesnius metus – mažos ir vidutinės listinguojamos įmonės. 

Vadovaujantis Europos tvarumo atskaitomybės standartais (toliau – ETAS) tvarumo ataskaitose bus reikalaujama pateikti informaciją veiklos įtaką aplinkai, žmonėms bei visas su tvarumu susijusias rizikas su kuriomis susiduria, tvarumo strategiją bei tikslus, taip pat informaciją apie CO2 emisijas. Galiausiai, ataskaitos privalės turėti išorinį užtikrinimą (auditą). Įmonė šią informaciją turės pateikti taip, kad būtų galima suprasti, kokį poveikį įmonės veikla daro tvarumo klausimams ir tuo pačiu kokį poveikį tvarumo klausimai daro įmonės veiklai, pokyčiams, rezultatams ir būklei.

Direktyvoje nustatyta, kad jos nuostatas valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2024 m. liepos 6 d.

Europos Komisijos Apskaitos reguliavimo komiteto 2022 m. gruodžio 15 d. pateiktos standartų pristatymo skaidrės

[Atsisiuntimo nuoroda]

Originalūs Europos tvarumo atskaitomybės standartai

[Nuoroda]

LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nustatyti  reikalavimai (pagal senąją direktyvą)

[Nuoroda]