Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės vertinimas

Ataskaitoje pateikiami rodikliai ir jų kriterijai pagal kuriuos 2019–2021 m Lietuvoje buvo matuojamas įmonių progresas verslo socialinės atsakomybės srityje. Pasidalinta rekomendacijomis tolimesniam metodologijos tobulinimui.

[Tyrimo nuoroda]

 

Tyrimas parengtas pagal 2018 m. patikslintą (parengta 2011 m.) įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodiką

[Metodikos nuoroda]