Tvarus verslas įrašai

LAVA aplinkosaugos žemėlapis
Aplinkosaugos žemėlapis yra parengtas LAVA klimato kaitos (DVT-13) darbo…
Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovas
Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra viena iš svarbiausių…
Europos tvarumo atskaitomybės standartai
2022 lapkričio 28d. paskutinėje stotelėje – ES Taryboje buvo…
Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės vertinimas
Ataskaitoje pateikiami rodikliai ir jų kriterijai pagal kuriuos 2019–2021…
Visuomenės nuomonė dėl įmonių socialinės atsakomybės
Tyrimas atskleidė, jog per pastaruosius dvejus metus sąvokos „įmonių…
Darbuotojų sauga ir sveikata
Darbuotojų sauga privalo pasirūpinti kiekviena įmonė pagal specifinį jos…
Žmogaus teisės
Verslo socialinės atsakomybės ryšys su žmogaus teisėmis ne visada…
Kas yra lygios galimybės organizacijoje? Resursai.
Lygios galimybės – tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens…
Lietuvos aplinkos būklės apžvalgos
Apibendrinta Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių ataskaita (2022)…
Resursai apie klimato kaitą (CO2 pėdsaką, kompensavimo mechanizmus)
Informacija apie klimato kaitą Klimato kaita – tai procesas…