Žalieji viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų medžiaga „Žalieji pirkimai“.

Modulis apibūdina pirkimo vykdytojų galimybes ir pareigas vykdyti pirkimus, mažinančius žalingą poveikį aplinkai, atliekų susidarymą, skatinančius klimatą  tausojančius sprendimus, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir t.t.

Modulio programa yra dinamiškas dokumentas. Todėl ji bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, o naujausią versiją visada bus galima rasti VPT svetainėje.

Modulio programoje, pirkimų specialistams, kurie turi laikyti testą, pateikiama pagrindinė informacija, įskaitant video medžiagą, teismų praktiką, gairių, rekomendacijų ir teisės aktų sąrašą, kurį pirkimų specialistas turi žinoti bei gebėti taikyti praktikoje atliekant pirkimo procedūras.

Modulis yra suskirstytas į šešias temas:
1. Pagrindinės sąvokos;
2. Planavimo procesas;
3. Pirkimo dokumentų rengimas;
4. Pirkimo procedūros;
5. Sutarčių valdymas;
6. Teismų praktika.

Mokymų medžiaga (PDF)

Mokymų medžiaga (Video)