Lietuvos aplinkos būklės apžvalgos

Apibendrinta Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių ataskaita (2022)

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia informacinį šaltinį apie aplinkos būklę rinkinys. Ataskaitoje apžvelgiami ir trumpai pristatomi aktualūs šalies aplinkosauginiai klausimai, įvertinta šalies aplinkos bei jos komponentų būklė bei aptartos esminės jos raidos tendencijos. Informacija leidinyje pateikiama remiantis atliktais nacionalinių ir regioninių rodiklių vertinimais ir apima klimato elementų, oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kompleksinio poveikio aplinkai sritis.

[Atsisiųsti leidinį]

Aplinkos būklės apžvalga (2022)

Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijos parengta antroji  visuomeninė Lietuvos aplinkos būklės apžvaga. Joje atnaujinti duomenys, apžvelgti naujausi pokyčiai, taip pat įtraukti papildomi aplinkosaugos aspektai.

[Atsisiųsti leidinį]